בדיקת זכאות חינם
04-9833595

מונחים חשובים

שם הטופסתיאור
טופס 106טופס המרכז תשלומים וניכויים ממקום העבודה, למי שעבד אצל מספר מעסיקים יהיו מספר טפסי 106
טופס 806אישור ניכוי מס במקור מחברת ביטוח- בגין פדיון קופת פנסיה/משיכת פיצויים
טופס 856אישור ניכוי מס במקור שנתי- משמש בדרך כלל כאמצעי דיווח על ניכוי מס עבור שכר סופרים/מרצים
טופס 127תעודה רפואית של מס הכנסה
טופס 1301טופס דוח שנתי מפורט של מס הכנסה- משמש בעיקר לעצמאים או שכירים החייבים בהגשת דוח אשר מחוייבים להגיש דוח שנתי לרשויות המס.
טופס 135טופס דוח שנתי מקוצר של מס הכנסה- משמש לדיווח שנתי עבור שכירים המעוניינים לקבל החזר מס
טופס 4442טופס של מס הכנסה עבור גרושים/פרודים המעוניינים לקבל החזר מס על השנים שהיו נשואים- בטופס זה הם בעצם מאשרים למס הכנסה לשחרר את ההחזר לחשבון של בעל התיק
טופס 4440טופס של מס הכנסה עבור פרודים- הטופס משמש כהצהרה על מגורים בנפרד ופירוק משק הבית המשותף
טופס 119טופס של מס הכנסה לזכאים לנקודת זיכוי/חצי נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי
טופס 867אישור ניכוי מס במקור מניירות ערך
אישור זכאות לתואראישור זכאות לתואר אקדמי שמצויין בו את תאריך סיום כל החובות לתואר/תאריך הזכאות לתואר
תעודת דיפלומהתעודה הניתנת למסיימים לימודים מקצועיים- כגון לימודי הנדסאים, לימודי עיצוב גרפי וכד'
אישור על מהלך שירות צבאי/ תעודת הערכה מצה"לאישור על שירות צבאי ועל תאריכי השירות בסדיר (ובקבע אם יש)- מי שאיבד את תעודת ההערכה שלו יכול להזמין את האישור על מהלך השירות שלו מאתר האישורים של צה"ל
דוח שנתי מקוצר בגין ביטוח חייםבדוח השנתי המקוצר של חברת הביטוח יש את האישור לצרכי מס הכנסה המפרט את ההפקדה העצמאית לפוליסת ביטוח החיים בגינה ניתן לקבל החזר מס
מאמרים שעשויים לעניין אותך
דילוג לתוכן