בדיקת זכאות חינם
04-9833595

מדרגות מס

לבדיקת זכאות שלח/י לנו הודעה

מס ההכנסה בארץ הינו מס פרוגרסיבי, כלומר, ככל שמרוויחים יותר, משלמים יותר מס באופן יחסי. המעבר בין אחוזי מס שונים נקבע באופן מדורג ולכן נקרא 'מדרגות מס' (פירוט מדרגות המס בטבלה בהמשך).

מדרגות מס נהוגות במדינות רבות בעולם ומטרתן לקטלג את רמות ההכנסה כך שגובים מס גבוה יותר ברמות ההכנסה הגבוהות. על פי מדרגות המס, ייגבה מס בשיעור מסוים עבור כל חלק בהכנסה. עבור החלקים הגבוהים בהכנסה ייגבה מס בשיעור גבוה יותר. באופן זה, ככל שההכנסה עולה כך ישלם האזרח על פי מדרגת מס גבוהה יותר.

מה מטרתן של מדרגות המס?

מטרתן של מדרגות המס היא להקל על אזרחים אשר משכורתם אינה גבוהה ובכך לסייע לשכבות החלשות לשאת בנטל המיסים. מיסוי מדורג משקף את שאיפת המדינה לצמצם את הפער החברתי והכלכלי בין האזרח העשיר לעני, כאשר אדם אשר משתכר במשכורות גבוהות יותר ייטול חלק גדול יותר בהכנסות המדינה ואילו אדם אשר משתכר משכורות נמוכות יהיה מחויב בהתאם לתרום רק חלק קטן מהכנסתו. המדינה אינה מפסידה מכך שהשכבות החלשות יותר משלמות סכומים זעומים ולעיתים אף אינן משלמות כלל משום שהאזרחים בעלי ההכנסות הגבוהות משלמים את חבותם בהכנסות במשק על פי מדרגות מס גבוהות, ובכך מחפים על 'חוסר המיסוי' של האזרחים בעלי ההכנסות הנמוכות.

ישנן עילות רבות בגינן יכולות להיות טעויות בחישוב מס ההכנסה, רבות מהעילות קשורות לשינוי מדרגת המס אשר לפיה נגבה המס בפועל.

מדרגות מס מיגיעה אישית נכון לשנת 2023-

הכנסה שנתיתהכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד)שיעור המס
עד 81,480 ₪עד 6,790 ₪10%
81,481- 116,760 ₪6,791- 9,730 ₪14%
116,761- 187,440 ₪9,731- 15,620 ₪20%
187,441- 260,520 ₪15,621- 21,710 ₪31%
260,521- 542,160 ₪21,711- 45,180 ₪35%
542,161- 698,280 ₪45,181- 58,190 ₪47%
698,281 ₪ ומעלה58,191 ₪ ומעלה50% הבנויים מ- 47% +3% מס יסף

נקודות חשובות

  • עבור שכיר  ההכנסה החייבת במס היא ההכנסה ברוטו (כלומר לפני כל הניכויים כגון, ביטוח לאומי, הפקדות לגמל, דמי בריאות וכד').
  • עבור עצמאי  ההכנסה החייבת במס היא סך ההכנסות שלו לאחר קיזוז ההוצאות המוכרות, ניכויים ופטורים שמגיעים לו.
  • החזר מס בכדי לבדוק האם מגיע החזר מס בעקבות תשלום עודף או לחלופין אם יש חוב למס הכנסה יש לסכום את ההכנסה השנתית מכל המעסיקים (ותגמולים מביטוח לאומי, שגם הם נחשבים כהכנסה חייבת במס) ולאחר מכן לבדוק בהתאם לאיזו מדרגת מס היה עליך לשלם.
  • כל מעסיק מנכה את המס בהתאם להכנסה שלך אצלו בלבד.

/ 5.

לבדיקת זכאות שלח/י לנו הודעה
דילוג לתוכן