בדיקת זכאות חינם
04-9833595

מדיניות פרטיות

לבדיקת זכאות שלח/י לנו הודעה

כללי  

ברוכים הבאים לאתר "קרבי ניהול בע"מ"  kravi.co.il("האתר"), של חברת קרבי ניהול בע"מ ("החברה").

מטרת האתר לספק תוכן ומידע חיוני ומעודכן לגבי החזרי מס לשכירים ולגבי שירותי המשרד.

החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ועושה כל שניתן על ידה כדי להגן על פרטיות הגולשים באתר ("המשתמש"). החברה מעניקה למשתמש את הזכות המלאה להכיר את מדיניותה ואת נהליה, בכל הנוגע לאיסוף נתוני שימוש (נאספים באופן אוטומטי / נוצרו על ידי השימוש בשירות/ מתשתית השירות עצמו), במידע שנמסר ושיימסר על ידך, גילוי נתוניך האישיים באמצעות שימושך בשירותינו, וכן את האפשרויות הנלוות שקשורות עם אותם נתונים.

דף זה מתאר את מדיניות הפרטיות ו/או את תקנון החברה באתר, ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת החברה, באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת: טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב), החלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון כללית יחיד מטעמי נוחות בלבד וחלה באופן זהה עבור כל המינים וכל הלשונות. נא לקרוא את כל האמור בעמוד זה בקפידה, להבנה מלאה של נהלי החברה, תקנונה ומדיניות פרטיותה.

ע"י שימוש באתרנו הבעת את הסכמתך למדיניות הפרטיות שלנו ולתקנוננו לרבות אישורך לאיסוף ושימוש במידע שלך בהתאם למדיניותנו, כפי שיתואר להלן. משכך, כל גישה שלך לאתר ו/או שימוש שיעשה בו ו/או בתכניו באמצעותך, מהווים הצהרתך לפיה קראת והבנת את תנאי תקנון האתר ו/או מדיניות פרטיות החברה, ובכך קיבלת, הסכמת ואישרת את תוכנם. היה ואין הסכמתך לאמור – יש לחדול משימוש באתר זה לאלתר.

יובהר, כי הירשמותך לאתר ו/או לחברה, מביעה הסכמתך במפורש לקבל הודעות, הסכמים, מסמכים וכד' הנוגעים למוצרים ו/או לשירותי החברה ו/או האתר, ולא תהא למשתמש כל טרוניה בנדון כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

האתר מציע מגוון תכנים ומידע, אולם החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן חלים על כל המוצרים, השירותים, האפליקציות והאתרים המוצעים על ידי החברה, לרבות בגרסאות דיגיטליות ו/או אלקטרוניות אחרות, ובכל פלטפורמה.

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה לך בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, וכי אינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

איסוף מידע 

החברה עושה שימוש בקובצי "עוגיה"Cookie) ) המאוחסנים במחשבך, אשר ניתנים למחיקה בכל עת על ידך, וכן בטכנולוגיות מעקב שנועדו לשיפור חווית המשתמש, לאימות נתונים, לניטור, למעקב ולאגירת מידע על אודות הגולש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, בהן: ההעדפות שלך באופן פרטני, מיקומך הגיאוגרפי, הגדרות שפה של הדפדפן שלך, סוג המכשיר ממנו גלשת, כתובת IP וכד'. כמו כן, פרטים אישיים שמילאת, בהם: יצירת קשר, או קבצים שצרפת, נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי אנונימי (שאינו מזהה את המשתמש בשמו), כדי, בין היתר, לשפר את האתר ולדעת את תחומי העניין של הפונים אלינו.

איסוף המידע וניתוחו נעשים, בין היתר, ע"י צדי ג' בעזרת מערכות של חברת Google, בהן: "גוגל אנליטיקס" (Google Analytics), שירות ניתוח אתרים, המוטמעת באתרי אינטרנט רבים, העוזרת לנו לנתח נתונים על תעבורת המרשתת ולשפר את השירות לצורכי הלקוח.

לדוג': כשלמשתמש מבצע חיפוש ב-Google.com (מאותו הדפדפן), ייתכן שתוצגנה מודעות מותאמות אישית על סמך ביקוריו הקודמים באתר.

נוסף על כך, החברה נעזרת בטכניקות פרסום מפולח, כגון: "שיווק מחדש" (ReMarketing), "רי-טרגטינג" (ReTargeting) ו/או שירותים ותוכנות אחרים, בעזרתם אנו מציגים תכנים שנועדו להיות ממוקדי פרסום עבור לקוחות פוטנציאליים. ייתכן שנעשה שימוש בפיקסלים של ,Google Marketing Platform למילוי פלחי נתונים.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל, או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, יש לראות הרחבה במרכז המידע של גוגל-Google.

נוסף לשימושים האמורים לעיל, החברה רשאית להשתמש במידע האישי שנאסף אודותיך בהתאם למדיניות פרטיות זו לצורך ניתוח "נתוני עתק" (big data) ותהליכי למידת מכונה (machine learning), לרבות בינה מלאכותית, בין בעצמה ובין באמצעות צדי ג' הפועלים מטעמה, והכול ללא הגבלת זמן.

שליטה על המידע והנתונים האישיים שלך 

ביכולתך להפעיל, לבטל, להשבית, להגביל, או לשנות את איסוף ו/או שימוש במידע האישי שלך ששמור אצלנו, בדרכים הבאות: בהגדרות המכשיר, כדי לקבוע אם מותר לספקים להשתמש במזהי מכשירים, ביקור בדף העדפות, או ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך, וכן דרך הגדרות המודעות ודף ביטול ההסכמה של ,Network Advertising Initiativeשם ניתן לבטל את הסכמתך לכך שספקים חיצוניים ספציפיים ישתמשו בקובצי ,cookie וכן ביצירת קשר עמנו – כאן.

ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן האישי כדי לסרב לקבל קבצי .Cookie עם זאת, חסימת "העוגיות" עשויה למנוע ממך ליהנות ממלוא היתרונות באתר.

כדי להפסיק לצפות במודעות ניתן להיכנס למנהל העדפות המודעות של גוגל(Google) .

 • אם לדעתך נפגעה פרטיותך דרך האתר, ניתן לפנות אלינו בכל שלב בבקשה למחוק את הנתונים האישיים המוחזקים אצלנו בעניינך ו/או לתקן מידע אישי שאינו מדויק.
 • עם זאת – יש לזכור, כי כל מידע ו/או תוכן שיפורסם על ידך באתר בדרך כלשהי ושיהיה גלוי לציבור הגולשים, לא ייחשב כקנייני, או כסודי, ומי שייחשף להם, לרבות החברה, יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש, ולחברה לא תהא כל אחריות לכל תוצאה שתנבע מכך.
 • לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשותיך. יובהר, כי פרטים שסיפקת ו/או שיאספו, יכול שיאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד ג' כלשהו.
 • אזרח ארה"ב נדרש לשלוח אלינו דוא"ל ובו בקשה למחיקה מהמאגר, ועליו לוודא שכך נעשה. אזרח ארה"ב שלא יעשה כן בסוף התהליך – ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע, במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שהתקבל צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס בין ישראל לארה"ב).

מה אנו עושים עם המידע?  

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך, בפרטים שימסרו על ידך ובפרטים שנאסוף במהלך השימוש שעשית באתר ו/או באילו משירותיו, בהתאם להוראות מדיניות זו, או על פי הוראות כל דין, בין היתר, למטרות הבאות:

 • לאפשר לך להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו, לשמור על תפעולו התקין וכדי ליצור עמך קשר בעת הצורך.
 • לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר, להתאימם לדרישות המשתמשים בכללם, וכן בהתאם להעדפותיך האישיות. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בחלקו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך באופן אישי.
 • להציע לך פרסום ממוקד ו/או הודעות דוא"ל פרסומי על שירותים חדשים, הצעות, עלון מידע (ניוזלטר), סקרים, או כל מידע שיהיה רלוונטי עבורך, לדעתנו. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בכל דרך אלקטרונית אחרת.
 • לשלוח אליך מידע שיווקי על צדי ג', אשר לדעתנו יעניינו אותך, אלא אם כן, שלחת התנגדות לכך בכתב שאושרה על ידנו. יוער, כי ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרים אחרים בעלי עניין. יובהר, כי אין לנו כל שליטה על אתרי אינטרנט חיצוניים, ואיננו נושאים באחריות לכל נזק שייגרם בעקבות כך. משכך, עליך לנקוט באמצעי זהירות ולבדוק את הצהרת הפרטיות ותקנונו של כל אתר ושל כל שירות חיצוני.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש/ תקנון האתר.
 • אנו מתחייבים שלא למכור, להפיץ, או להעביר את המידע האישי שלך לצדי ג', אלא אם כן, נדרש לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה, פסיקה, או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד ג', כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • אזרחי ארצות הברית – נהלי FATCA אינם חלים על גופים ישראליים פרטיים, אך במקרה של חשבונות עם הכנסה של מעל 500,000$ דולר אמריקאי ליחיד, קיימת לרשות המסים האמריקנית (IRS) הזכות להגיש בקשת אכיפה דרך בתי משפט ישראלים.

הסכמה

מטרת השימוש בנתונים אלה נועדה לספק את השירות ולשפרו בפניות עתידיות, זאת ע"י אחסון ושמירה של נתונים שהזנת, ומהווה אישורך לאישור דיוורי למטרות פרסום בהתאם לצרכיך שיישלחו אליך (ללא צורך בציון המילה "פרסומת"), והכול כפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות תיקון מס' 40 לחוק, התשס"ח 2008.

הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

השימושים במידע והעברתו מותרים על ידך במקרה שיועבר לצד ג' בהתאם לבקשתך, כגון: לאדם, או מומחה שביקשת שייחשף למידע, לרשות המסים, לקבלת הצעת מחיר מצד ג', ואף במקרים של מחלוקת ו/או הליך משפטי בינך לבין החברה, או מי משלוחיה, וכן, במקרה בו ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

ייתכן שהחברה ו/או צדי ג' העובדים עימה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/ שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. כאמור, ה-Cookies מאפשר להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. חברות אלה עושות שימוש ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

יוזכר, כי ביכולתך לבקש להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי שליחת בקשה להסרה מרשימות התפוצה שלנו, ולוודא קבלתה אצלנו. היעדר אישור החברה לקבלת פנייתך – ייחשב כמתן הסכמה מטעמך לשימוש החברה במידע ובהמשך הדיוורים.

 • המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לו ע"י החברה, לצורך שימוש באתר ו/או לצפייה בתכני האתר וכיו"ב, אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד ג', ואף לדווח לחברה לאלתר עם היוודע לו על כך, על אודות כל שימוש של צד ג' בשם המשתמש ו/או הסיסמא ללא הסכמתו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות שם המשתמש והסיסמה, בלי הרשאה.

קנין רוחני

כל התכנים, העיצוב (לרבות: צלמיות, גרפיקה, צלילים וכד'), התצוגה והמידע המופיעים באתר (כולם להלן: "התוכן"), מהווים קניין רוחני של החברה ו/או של צדי ג' ומוגנים על-פי חוק. אין לבצע כל שינוי ו/או העתקה של תוכן ו/או שירות כלשהו הפוגע בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני, סימני מסחר וכד' הגלומים באתר ובתכניו. כל שימוש בלתי מורשה בתוכן ו/או בחלקו עלול להוות עבירה על החוק.

אין להפעיל ו/או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב ו/או כול אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג "Crawlers Robots" וכד', לשם חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור, לשם יצירת לקט ו/או אוסף ו/או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין לשנות, להוריד (Download) , להפיץ, לשעתק, לשכפל, להעתיק, למכור, להשכיר, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת ו/או תוצר כלשהו (לרבות פלט של מידע, שרטוט, דו"ח וכד'),לצלם, להציג בפומבי, להעניק רישיונות, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית ו/או ציבורית כלשהי בתוכן ו/או באתר ו/או בשם החברה, לרבות צדי ג' שבבעלותה. החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם סברת כי יצירתך ו/או תכניך הועתקו באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, נא לפנות אלינו בכתב ובאופן מיידי

אחריות ושונות

 • החברה, או מי מטעמה, תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים הנחוצים כדי להבטיח כי נתוניך מאובטחים בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • המשתמש מאשר כי בעת רישומו לאתר, לרבות עבור קבלת שירות, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה ואף בהזנת פרטיו, ומסכים כי באחריותו לבדוק כיאות את נכונות הפרטים שהזין לאתר, וככזה הוא האחראי הבלעדי לנכונות פרטיו ולכל נזק שייגרם כתוצאה משגגה בהזנתם. המשתמש מסכים כי החברה תהא פטורה מכל אחריות במקרים מעין אלה, והמשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות צד ג', יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 • המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר, לרבות ביחס לאמצעי התשלום, ככל שנדרשו. לידיעת המשתמש, מסירת פרטים אישיים כוזבים, לרבות התחזות לאדם אחר, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכול וכול. פרטי המשתמש שנמסרו לצורך תשלום לאתר יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה, והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש.
 • המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירותים, בתכני האתר, במוצרים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
 • מובהר כי אתר אינטרנט אינו מוגן לחלוטין מפני פריצות, התקפות האקרים, פגיעות חומרה וכן פגיעות תוכנה, או במקרים הנובעים מכוח עליון, כגון: מכות ברק, רעידת אדמה וכד'. משכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף, או ישיר שייגרם למשתמש, או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד, או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • החברה תהא רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית למשתמש, את רשימת המשתמשים בשירותים ובתכנים שהם לקוחותיה של חברת האשראי.
 • החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות: פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.
 • החברה עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, ועם זאת, המשתמש מסכים כי החברה אינה אחראית באשר לדיוק שלו, ולפיכך החברה לא תשא באחריות לשגיאות ו/או השמטות כלשהן בתוכן האתר.
 • החברה אינה אחראית לזמינות האתר, השירותים, המידע והתוכן, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש, לאובדן מידע, לתקלות וכיו״ב, ולמשתמש ו/או לצד ג' לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בעניין, לרבות בגין נזק.
 • התכנים והשירותים זמינים באתר כהווייתם (As Is), והם כלליים באופיים ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, משפטי, או אחר מכל סוג שהוא, ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה. אין להסתמך על ייעוץ ו/או מצג ו/או עמדה וכד' שהתקבלו באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום.
 • מובהר ומוסכם כי החברה אינה אחראית על כל מידע שמתקבל דרך הצ'אט, "הבוט", מחשבון וכד', בין אם נמצאים באתר, ובין אם דרך צד ג', אלא רק למידע שמתקבל ע"י נציג רשמי של החברה. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו, בשל הסתמכות על מידע ו/או תוכן שהושג דרך האתר. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שיתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית וזו אחריותך באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהנך עושה בשירות, וכן לנזק שעלול להיגרם לך עקב שימוש ו/או פגם ו/או תקלה באתר ו/או בשירותי החברה.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה לאפשר צפייה בתכנים שמציע האתר ברמה איכותית ומבהירה כי ייתכן שתוכן שבו יצפה המשתמש במכשיר קצה, כדוגמת מכשירו הנייד, לא ייראה ו/או יישמע כפי שנשמע המקור, ותהא הסיבה אשר תהא. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל כשל בשימוש באתר ו/או לצפייה בתכני האתר, לרבות במקרה של אי התאמה, שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים באספקת התוכן, והמשתמש יודע ומסכים לכך מראש, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
 • החברה ו/או מי מטעמה, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדי ג', לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון: בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיו"ב) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר, גוף מסחרי וכד'.
 • היה ופעילות האתר ו/או החברה תתבצע ע"י תאגיד אחר, או שפעילותה תמוזג בפעילותו של צד ג', יהיה ניתן להעביר את פרטיך, בהתאם להתחייבויות כאמור במדיניות פרטיות דנן.
 • המשתמש מתחייב בזאת, שלא לפגוע בחברה, בעובדיה ו/או במשתמשי האתר, לרבות איסור פרסום לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיותם, לרבות באמצעות העלאת קישורים, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם, בכל דרך שהיא. איסור זה כולל גם כל ניסיון למסור מידע ו/או להציע שירותים ו/או מוצרים שהחברה מציעה, ללא קבלת אישור מהחברה.
 • כל שימוש באתר ו/או בתוכן ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר, שאינו מותר במפורש – אסור בהחלט.
 • פרסום טקסט באתר, כפוף לשיקול דעתה הבלבדי של החברה, אשר רשאית למנוע את הפרסום ו/או למחוק פרסומים שעלו באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלבדי.
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או בקבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש להירשם לאתר, לרכוש מוצרים דרך האתר, לעשות שימוש באתר ו/או בשירות שמציע האתר ו/או לצפות בתכנים ו/או חלקם באתר ו/או למנוע גישה לתוכן ו/או תכנים, שבאתר, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, להפסיק את פעילותה ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, באופן זמני ו/או לצמיתות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.
 • צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.
 • תקופת התיישנות מוסכמת – בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי״ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, המשתמש מסכים על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום ו/או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 • הפרת תנאי מתנאי הסכם זה שתיעשה על ידך, מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי, תוך חיובך בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור.
 • החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם בהתאם לצורך.
 • היה ותנאי מתנאי הסכם זה אינו תקף, או שלא ניתן לאכפו, לא ישפיע על תקפות הסכם זה בכללותו. תנאי כזה יוחלף בתנאי תקף/ שניתן לאכפו, ואשר יהיה קרוב לתנאי המקורי שאותו החליף.
 • על מסמך זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. לבתי המשפט בעיר חיפהתהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת ובכל סכסוך הנובעים מהסכם זה, לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.
 • החברה ו/או האתר רשאים לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לרבות את התוכן שבאתר, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלקם, וזאת ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש לבדוק עדכונים אלו.

אנו מודים לך על ביקורך באתר החברה ומקווים שסייע לך במטרה לשמה פנית אלינו.

עמוד זה עודכן לאחרונה ביום: 29.02.2024.

 • התוכן שלעיל, לרבות תוכן האתר, מוגן בזכויות יוצרים ואין להעתיקו בכללו ו/או בחלקו ©

/ 5.

לבדיקת זכאות שלח/י לנו הודעה
דילוג לתוכן